Kinoblogeri.lv un “Kinoblogeri runā #01”

“Kinoblogeri runā” ir jauns, neregulārs, izklaidējošs kino-diskusiju raidījums no cilvēkiem, kuri izveidoja “Kinoblogeri piedāvā” seansus!

Raidījuma mērķis – nevis informēt, bet gan rosināt diskusiju (gan kinoblogeru, gan kinoskatītāju vidū) par pēdējā laika aktuālākajiem, svarīgākajiem vai vienkārši interesantākajiem kino jaunumiem.

Pats raidījums, tā formāts, saturs un izpildījums ir nemitīgā procesā, tāpēc būsim ļoti pateicīgi ikvienam par konstruktīviem komentāriem un vienkārši ieteikumiem (haters – fuck off). Ak jā, raidījumā ir nenormatīva leksika, pašu izdomāti jaunvārdi un muļķīgi joki, tādēļ Augustam iesakam to skatīties uz austiņām! 🙂

Komentē šeit!